Zespół profilaktyki

Strażniczka miejska spotkała się z uczniami SP nr 9, a wiodącym tematem rozmów zajęć były niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu oraz sposoby ich uniknięcia. Jednym z największych niebezpieczeństw, to cyberprzemoc - inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych, przede wszystkim Internetu i telefonii komórkowej. W Polsce doświadcza jej ponad połowa młodych internautów. Do działań określanych jako cyberprzemoc zalicza się m.in: wyzywanie, straszenie, obrażanie, poniżanie kogoś, także zamieszczania zdjęć lub filmów bez jego zgody występujących osób, jak również podszywanie się pod czyjąś tożsamość w sieci. Cyberprzemoc może zaczynać się niewinnie, od wypowiedzi w sieci opatrzonej złośliwym, niesprawiedliwym komentarzem, a kończyć się działaniami noszącymi znamiona prześladowania, czyli przestępstwa. Funkcjonariuszka wskazała uczniom, że jeżeli są świadkami cyberprzemocy, podobnie jak w przypadku przemocy fizycznej czy psychicznej, nie powinni pozostawać obojętnymi. Należy o tym poinformować rodziców, opiekunów prawnych albo nauczyciela, porozmawiać na ten temat z pedagogiem lub psychologiem szkolnym. W ten sposób możesz pomóc koleżance/koledze, czujących sytuacyjną bezradność.

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej