Co wiemy o "cyberzagrożeniach"?

Korzystając z dobrodziejstwa i zasobów sieci internetowej, również musimy pamiętać o możliwości zagrożeń stamtąd płynących.

Spotkania strażniczek z uczniami ósmych klas w SP nr 62 miały na celu przekazanie informacji o zagrożeniach, z którymi mogą się spotkać podczas surfowania po sieci, czy też podczas korzystania z portali społecznościowych. Najczęstsze zagrożenia to: kradzieże tożsamości, włamania i przejmowanie słabo zabezpieczonych kont, czy też poznawanie i przyjmowanie do grona znajomych nowych, nieznanych w realu osób. Zagrożeniem dla osób korzystających z Internetu, może być również upublicznione umieszczanie swojego lub bliskich osób wizerunku, fotek dóbr i wyposażenia domu, które mogą zostać w różny sposób, w tym przestępczo, wykorzystane. Podczas spotkań poruszano także temat związany z cyberprzemocą, popularnym hejtem, który jest coraz śmielej stosowany w różnych miejscach sieci, do wyrażania często nieprawdziwych, negatywnych opinii, nie tylko na dany temat, ale również bezpośrednio dotykających osób uczestniczących w obiektywnych komentarzach. Bardzo ważnym aspektem spotkań strażniczek z uczniami, jest uświadomienie młodzieży, że opinie na dany temat każdy ma prawo wyrazić, ale nie może ona nikogo poniżać, wyśmiewać, czy też obrażać.

Podczas spotkań poruszono również kwestię konieczności antywirusowego zabezpieczenia komputerów, kont, czy własnych danych na portalach społecznościowych.

EM, JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej