Zespół profilaktyki

Miejskie strażniczki spotkały się z uczniami klas trzecich w Szkole Podstawowej nr 75. Celem zajęć było promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci.

Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się o segregacji odpadów wytworzonych w naszych domach (do jakiego pojemnika wrzucać papier, tworzywa sztuczne, szkło, czy też odpady mieszane). Wytłumaczono znaczenie określeń recykling i ekologia. Z pomocą filmów edukacyjnych Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Felka rady, jak segregować odpady" i "Peta patenty na zużyte sprzęty" przedstawiono zasady postępowania z odpadami, których w każdym domu nie brakuje. Podkreślono, że każdy z nas może i powinien segregować odpady w celu pozyskiwania surowców wtórnych. Dzieci uczyły się zastosowania powiedzeń "niepotrzebne leki zanieś do apteki", "cenne rzeczy oddziel od śmieci" - wielokrotnie akcentując hasło "dbajmy o środowisko".

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej