Zespół profilaktyki

Dlaczego dbamy o naturalne środowisko? O tym niecodzienni goście rozmawiali z wychowankami Przedszkola im. Plastusia. Miejskie strażniczki wraz z przedstawicielką Zakładu Zagospodarowania Odpadów, przedstawiły istotne dla ochrony środowiska zasady postępowania, poczynając od losu domowych odpadów. Dzieciom wytłumaczono istotę segregacji rozmaitych odpadów (cenne rzeczy oddziel od śmieci!) i korzyści, jakie przynosi recykling. Wśród domowych odpadów (a tych nie brakuje) znajduje się wiele elementów, które mogą stać się surowcami do powtórnego przetworzenia na gotowe wyroby. Tak więc, każdy z nas może i powinien segregować rozmaite odpady w celu pozyskiwania surowców wtórnych. Im więcej odzyskanych surowców, tym mniej śmieci przekazywanych naturalnemu środowisku. Tematyka pogadanki, przedstawione argumenty, zdecydowanie przekonały dzieci do konieczności segregowania odpadów oraz do innych form dbania o otaczające nas środowisko. Najmłodsi dowiedzieli się między innymi, gdzie zanosimy niepotrzebne leki i dlaczego zbieramy plastikowe nakrętki. Z dużym zainteresowaniem wysłuchali informacji wyjaśniających, z czego powstaje papier, jak długo rośnie drzewo i co oznacza słowo "makulatura".

Spotkanie podsumowano przesłaniem

"jesteśmy częścią przyrody, więc dbajmy o nią w sposób szczególny - stan otoczenia zależy głównie od nas samych".

Przedstawicielka ZZO przygotowała dla dzieci pamiątkowe upominki.

MSz, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej