Zespół profilaktyki

Miejskie strażniczki z Zespołu Profilaktyki kontynuują działania informacyjne dotyczące "niskiej emisji". Tym razem wyruszyły w rejon "starych" Jeżyc, by informować mieszkańców, w jaki sposób mogą przeciwdziałać smogowi. Funkcjonariuszki informowały przechodniów, co to jest "smog", jakie są źródła jego powstawania, a także o negatywnych skutkach oddziaływania na zdrowie człowieka oraz na środowisko. "Smog" jest zjawiskiem nienaturalnym, powstaje na skutek ludzkich, nierozważnych działań. Jedną z ważnych przyczyn jego powstawania jest spalanie w domowych piecach materiałów nieopałowych lub opału o nieodpowiedniej jakości. Ogrzewając dom węglem, niesezonowanym drewnem, biomasą lub ekogroszkiem emitujemy do atmosfery szkodliwe drobiny, które gromadzą się w powietrzu. Również do jego powstawania znacząco przyczyniają się spaliny, emitowane przez samochody podczas krótkich przejazdów w miejskim ruchu. Aby zminimalizować ryzyko występowania smogu, powinniśmy popularyzować korzystanie z publicznych środków transportu, zwiększać zielone obszary w miastach. Zjawisko "smogu" jest najbardziej zauważalne na terenach mocno zurbanizowanych, gdzie szczególnie może być przyczyną opadów kwaśnego deszczu, zawierającego trujące związki. Kwaśne deszcze ze "stref przemysłowych" negatywnie oddziałują na środowisko, powodując zniszczenia lasów oraz zakwaszanie gleby i wód.

Anita, Julita

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej