Zespół profilaktyki

W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego, coraz większego znaczenia nabierają pojęcia "ekologia" oraz "ochrona środowiska". Środowisko wpływa na człowieka, również człowiek oddziałuje na miejsce, w którym żyje. Zmieniając własne zachowania, możemy wytworzyć w sobie nawyki takiego postępowania, które przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska w najbliższym otoczeniu. Często są to bardzo proste działania.

Strażniczki miejskie wraz z przedstawicielką Zakładu Zagospodarowania Odpadów gościły w Przedszkolu nr 23 im. Krasnala Hałabały. Tematem spotkania była ochrona środowiska oraz zasady postępowania z domowymi odpadami. Dzieciom wytłumaczono istotę segregacji odpadów (cenne rzeczy - oddziel od śmieci!) i korzyści, jakie przynosi recykling. Prelegenci instruowali, jak należy segregować śmieci i co należy zrobić ze zużytym sprzętem elektronicznym. Przedszkolaki między innymi dowiedziały się, gdzie zanosimy niepotrzebne leki i dlaczego zbieramy plastikowe nakrętki. Przedstawicielka ZZO przygotowała dla dzieci upominki.

Spotkanie zakończono przesłaniem:

"jesteśmy częścią przyrody, więc dbajmy o nią w sposób szczególny - stan otoczenia zależy głównie od nas samych"

MSz, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej