Zespół profilaktyki

Strażniczka miejska oraz funkcjonariusze Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce przeprowadzili działania profilaktyczne  "Odpowiedzialny sprzedawca". Akcja miała na celu przypomnienia właścicielom sklepów, jakie są ich obowiązki. Funkcjonariusze uświadamiali sprzedawcom, że gdy odmawiają sprzedaży alkoholu nieletnim, nietrzeźwym nie narażają się na utratę zezwolenia i na karę grzywny. W ten sposób zapobiegają negatywnym następstwom spożycia alkoholu, takim jak ryzyko konfliktu z prawem, akty przemocy, ryzyko uzależnienia, niepożądane zdarzenia, albo wypadki - również ze skutkiem śmiertelnym. W ten sposób sprzedawcy dają dowód odpowiedzialności za siebie i za innych.

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej