Być bezpiecznym w sieci...

Strażniczka Miejska spotkała się z uczniami w SP nr 33. Wiodącym tematem zajęć było bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu. Koniecznym jest zachowanie ostrożności i rozwagi podczas korzystania z zasobów sieci, również z portali społecznościowych. Jednym z największych niebezpieczeństw, to cyberprzemoc, inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych - przede wszystkim Internetu, także telefonów w sieci komórkowej. Warto poświęcić czas i wysiłek takim działaniom, bo dzieci bardzo często mają wrażenie, że ukrywając się pod nickiem i nie podając swoich danych osobowych, stają się anonimowi. Problem ten dotyczy wszystkich, w Polsce doświadcza go ponad połowa młodych internautów. Do działań określanych jako "cyberprzemoc" zalicza się m.in: wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś - często przez publikowanie zdjęć lub filmów bez zgody osób tam zarejestrowanych, jak również przez rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają. Niezgodne z prawem jest również podszywanie się pod czyjąś tożsamość, także w Sieci.

Funkcjonariuszka podkreśliła, że korzystając z sieci zawsze należy być ostrożnym. Dla bezpieczeństwa nie należy nieznajomym przesyłać zdjęć, nie podawać adresu zamieszkania, nie podawać numeru telefonu, nie umawiać się z nieznajomą osobą na żywo. Nie ufaj obcym ludziom z sieci. Natomiast zawsze należy reagować, gdy zauważy się zjawisko cyberprzemocy.

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej