"Być bezpiecznym" - w domu, obcy

Kontynuując realizację projektu "Bezpiecznym być", miejscy strażnicy odwiedzili uczniów w Zespole Szkół nr 101. Uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć się, co to znaczy "być bezpiecznym". Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Często przyczyną problemów jest naiwność i łatwowierność młodego człowieka. Szczególnie zaakcentowano potrzebę nieufności wobec nieznajomych osób. Dzieci dowiedziały się, aby podczas nieobecności w domu rodziców, opiekunów nie otwierały drzwi osobom obcym, a nawet znajomym. Uczniów również poinformowano o bezwzględnym zakazie przyjmowania od nieznajomych prezentów i słodyczy, oddalania się z osobą obcą, wsiadania do pojazdów kierowanych przez te osoby.

Nie zawsze przyjazne zachowania, szczególnie nieznajomych osób wobec dzieci, wymagają wyrobienie w dziecku odruchu nieufności i ostrożności wobec obcych, stąd konieczność pomocowych działań w tym zakresie.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej