Zespół profilaktyki

Strażnicy miejscy wraz z funkcjonariuszami z KP Poznań-Nowe Miasto spotkali się z uczniami w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1. Spotkania zorganizowano w ramach programu prewencyjnego "Bezpiecznie to wiedzieć i znać" realizowanego przez Komendę Miejską Policji. Mając na względzie wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa przez dzieci, omówiono zagadnienia związane z bezpieczną drogą, umiejętnością "znalezienia" pomocy dla siebie i innych w sytuacjach trudnych, właściwy kontakt z "osobą obcą".

Podstawowym celem programu jest wyposażenie najmłodszych uczniów w umiejętności i nawyki rozpoznawania oraz zapobiegania zagrożeniom. Ma on na celu budowanie świadomości o odpowiedzialności, znajomości zachowywania się w sytuacji zagrożenia, kreowanie pozytywnych wartości, kształtowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przekazana wiedza obejmowała zakresy tematyczne: "bezpieczna droga", "zabawa - ale jaka?", "sam w domu", czy "obcy".

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej