Zespół profilaktyki

Strażnicy miejscy odwiedzili dzieci w Zespole Szkół Specjalnych nr 105. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, co to znaczy "być bezpiecznym". Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Często przyczyną problemów jest naiwność i łatwowierność młodego człowieka. Szczególnie zaakcentowaliśmy potrzebę nieufności wobec osób nieznajomych. Dzieci dowiedziały się, aby podczas nieobecności dorosłych w domu nie otwierały drzwi obcym, a nawet znajomym. Uczniów poinformowano również o bezwzględnym zakazie przyjmowania od obcych prezentów i słodyczy, oddalania się z osobą obcą, wsiadania do pojazdów kierowanych przez obce osoby. Dla bezpieczeństwa, niezbędne jest wyrobienie w dziecku odruchu ostrożności, a nawet nieufności wobec osób nieznajomych.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej