By przeciwdziałać "Handlowi ludźmi"...

Funkcjonariuszki z Zespołu Profilaktyki Społecznej KP Poznań-Jeżyce oraz strażniczka z Zespołu Profilaktyki SMMP przeprowadziły działania informacyjne "Dzień przeciwko handlowi ludźmi". Szczególnie latem, kiedy wiele osób przystaje na propozycje "atrakcyjnego" wypoczynku, a nawet zarobku, takie akcje są bardzo ważne. Aby uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się przed nim ustrzec, funkcjonariuszki napotkanym przechodniom podczas rozmowy przekazały materiały informacyjne.

Początkowo, pod tym pojęciem rozumiano wyłącznie handel kobietami zmuszanymi do prostytucji, jednak znaczenie pojęcia uległo znacznemu rozszerzeniu i obejmuje wszelkie działania skierowane na wyzysk ludzi, niezależnie od płci i wieku, naruszające prawo do decydowania o sobie. Wyzysk ten związany jest zazwyczaj z użyciem przemocy, co jest dla ofiar ogromnym obciążeniem fizycznym i psychicznym. Ofiary handlu żywym towarem w efekcie traumatycznych przeżyć często doświadczają chorób psychicznych i popadają w różne formy uzależnień. Wobec ofiar stosowane są działania naruszające ich seksualność, indywidualną wolność i cielesną nienaruszalność. Pozostałe czyny karalne, których dopuszczają się agresorzy wobec ofiar, to naruszenia prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza wobec cudzoziemców.

La Strada

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej