Zespół profilaktyki

"Bezpiecznym być", to pojęcie ogólne. Można mówić o bezpieczeństwie w domu, na drodze, czy w Internecie.

Miejscy strażnicy odwiedzili uczniów w Zespole Szkół nr 101, którzy mieli okazję dowiedzieć się co to znaczy "być bezpiecznym". Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia.

Podczas spotkania dzieci miały okazję dowiedzieć się, jakie zadania realizuje Straż Miejska Miasta Poznania.

Do jej zadań należy w szczególności:

ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy, czy współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
Informacje o zawodzie Strażnika Miejskiego przedstawiliśmy dzieciom, aby wiedziały, że spotykając takiego funkcjonariusza nie muszą się go bać, ale zawsze mogą liczyć na jego pomoc.

O tych i innych zadaniach realizowanych przez strażników dzieci mogły usłyszeć podczas spotkania. Przekazano również informacje o telefonie alarmowym 112 i zasadach korzystania z niego, a także rozdano odblaski przypominające o tym istotnym numerze.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej