Zespół profilaktyki

"Bezpiecznym być", to pojęcie ogólne. Można mówić o bezpieczeństwie w domu, na drodze, czy w internecie.

Strażnicy odwiedzili dzieci w Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, co to znaczy "być bezpiecznym". Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Funkcjonariusze spotkali się z uczniami, by porozmawiać na temat zagrożeń internetowych. Zajęcia miały na celu pogłębienie świadomości o potencjalnych zagrożeniach płynących z sieci. Wskazano zagrożenia, omówiono formy cyberprzemocy oraz jej aspekty prawne. Przedstawiono niewłaściwe i szkodliwe treści, z jakimi dzieci mogą zetknąć się w internecie. Dzieciom uświadomiono również działania, jakie mogą sami podejmować, a które mogą mieć dla nich przykre konsekwencje. Zapoznano uczniów ze stworzonym bezpośrednio dla nich telefonem zaufania 116 111 i możliwościami jego wykorzystania w trudnych sytuacjach, także internetowych. Uczniom przypomniano, iż to co "wrzucą" do sieci, zostaje tam na zawsze i może zostać wykorzystane przeciwko nim.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej