"Bezpiecznym być" w Internecie

Bezpiecznym być, to pojęcie ogólne. Można mówić o bezpieczeństwie w domu, na drodze, czy w Internecie.

Miejscy strażnicy odwiedzili uczniów Zespołu Szkół nr 105, by porozmawiać i wspólnie wyjaśnić "co to znaczy: być bezpiecznym". Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Tym razem funkcjonariusze zaproponowali temat zagrożeń internetowych. Zajęcia miały na celu pogłębienie świadomości o potencjalnych zagrożeniach płynących z sieci. Wskazano na możliwe zagrożenia, omówiono formy cyberprzemocy. Przedstawiono niewłaściwe i szkodliwe treści, z jakimi nieletni mogą zetknąć się w Internecie. Uświadomiono również uczniom, że działania przez nich podejmowane z naruszeniem obowiązujących norm, mogą mieć dla nich przykre konsekwencje. Ponadto zapoznano z utworzonym bezpośrednio dla nich, anonimowym i bezpłatnym "Telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży" 116 111 oraz możliwościami jego wykorzystania w trudnych sytuacjach, jakie mogą napotkać na swej drodze, oczywiście także w Internecie. Przekazano także informację o działaniu internetowych zasobów - to co "wrzucą do sieci" zostaje tam na zawsze i może zostać wykorzystane przeciwko nim.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej