Zespół profilaktyki

Bezpiecznym być to pojęcie ogólne. Można mówić o bezpieczeństwie w domu, na drodze, czy w Internecie. Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia.

Strażnicy Miejscy cyklicznie odwiedzają Zespół Szkół Specjalnych nr 105. Tym razem uczniowie szkoły mieli okazję dowiedzieć się czym są używki i jakie stwarzają zagrożenia.

Za używki stosowane w różnych celach mogą być uznane: papierosy, alkohol, także narkotyki i dopalacze - zmieniające stan świadomości człowieka. Środki odurzające pochodzenia roślinnego lub syntetycznego, powodujące uspokojenie, zniesienie bólu, odurzenie, euforię lub sen. Wielokrotne ich stosowanie prowadzi do przyzwyczajenia i tzw. głodu narkotycznego, a w konsekwencji do narkomanii, czyli całkowitej zależności od nich.

Narkomania powoduje zmiany osobowości, nastroju, głównie w układzie nerwowym, wyniszczenie organizmu. Nadmierne spożywanie alkoholu także może powodować uzależnienie fizyczne oraz psychiczne i prowadzić do zaburzeń emocjonalnych i odżywiania. Palenie papierosów jest niebezpieczne dla zdrowia ze względu na tlenek węgla i inne toksyczne związki powstające w procesie spalania.

Przekazane uczniom informacje powinny zniechęcić młodych ludzi do podejmowania jakichkolwiek prób i doświadczeń z używkami. Warto podejmować działania mogące zapobiec tragediom, szczególnie młodych ludzi.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej