Zespół profilaktyki

"Bezpiecznym być", to pojęcie ogólne, ale zarazem hasło przewodnie projektu profilaktycznego. Można mówić o bezpieczeństwie w domu, na drodze, czy w internecie albo ogólnie - w codziennym życiu.

Strażnicy miejscy odwiedzili Zespół Szkół nr 105, by uczniowie mieli okazję dowiedzieć się czym są używki.

Za używki stosowane w celach "rekreacyjnych" mogą być uznane papierosy, alkohol, narkotyki (równorzędnie dopalacze) zmieniające stan świadomości człowieka. Są to środki odurzające pochodzenia roślinnego lub syntetycznego, powodujące uspokojenie, zniesienie bólu, odurzenie, euforię lub sen. Wielokrotne stosowanie prowadzi do przyzwyczajenia i tzw. głodu narkotycznego, a w konsekwencji do uzależnienia, narkomanii, czyli całkowitej zależności od nich. Narkomania powoduje zmiany osobowości, nastroju, głownie w układzie nerwowym, wyniszczenie organizmu. Nadmierne spożywanie alkoholu może powodować uzależnienie fizyczne oraz psychiczne i prowadzić do zaburzeń emocjonalnych i odżywiania. Palenie papierosów jest niebezpieczne dla zdrowia ze względu na wziewanie tlenku węgla i innych toksyczne związków powstających w procesie spalania tytoniu (trują także "papierosy elektroniczne").

Ponadto, "przy okazji" przypomniano, jak bezpiecznie poruszać się po drodze, jakie są numery telefonów alarmowych i zasady wzywania pomocy.

Na koniec zajęć, przekazano uczestnikom odblaskowe zawieszki z numerami alarmowymi oraz odblaskowe kamizelki do stosowania podczas szkolnych wycieczek.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej