"Bezpiecznym być" - środki psychoaktywne - zagrożenia

Za używki stosowane w celach rekreacyjnych mogą być uznane papierosy, alkohol, natomiast narkotyki, dopalacze, zmieniające tragicznie stan świadomości człowieka, mogą bezpośrednio i skutecznie prowadzić do utraty życia. Środki psychoaktywne są pochodzenia roślinnego lub syntetycznego, powodujące uspokojenie, zniesienie bólu, odurzenie, euforię lub sen. Wielokrotne stosowanie prowadzi do przyzwyczajenia i tzw. głodu narkotycznego, a w konsekwencji do narkomanii, czyli całkowitej zależności od nich.

Narkomania powoduje zmiany osobowości, nastroju, głównie w układzie nerwowym, szybkie wyniszczenie organizmu. Również nadmierne spożywanie alkoholu może powodować uzależnienie fizyczne oraz psychiczne i prowadzić do zaburzeń emocjonalnych i wyniszczenia organizmu. Palenie papierosów jest niebezpieczne dla zdrowia ze względu na tlenek węgla i inne toksyczne związki powstające w procesie spalania, mogące rakotwórczo i wyniszczająco oddziaływać na organizm człowieka.

Powyższe informacje przekazano uczniom, by podejmując decyzję, dokonali jedynego i właściwego (nie tylko dla siebie!) wyboru.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej