Zespół profilaktyki

"Bezpiecznym być", to pojęcie ogólne, ale zarazem hasło przewodnie projektu profilaktycznego. Można mówić o bezpieczeństwie w domu, na drodze, czy w internecie.

Miejscy strażnicy odwiedzili dzieci w Zespole Szkół Specjalnych nr 101, by porozmawiać z uczniami o sposobach postępowania wobec nieznanych osób, aby nie poczuć się albo być zagrożonym. Często przyczyną problemów jest naiwność i łatwowierność młodego człowieka. Szczególnie zaakcentowano potrzebę zachowania ostrożności, a nawet nieufności, wobec nieznajomych. Dzieci dowiedziały się, aby podczas nieobecności opiekunów w domu, nie otwierały drzwi obcym, a nawet znajomym. Uczniów poinformowano również o bezwzględnym zakazie przyjmowania od obcych prezentów, słodyczy, również oddalania się z osobą obcą, wsiadania do pojazdów kierowanych przez te osoby.

Dla bezpieczeństwa dziecka, niezbędnym jest wyrobienie w nim odruchu "ograniczonego zaufania", wręcz nieufności, wobec osób nieznajomych - "obcych".

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej