"Bezpiecznym być" - nieznajomy

Bezpiecznym być to pojęcie ogólne. Można mówić o bezpieczeństwie w domu, na drodze, czy w Internecie. Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia.

Kolejne spotkanie miejskich strażników z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 dotyczyło bezpiecznych kontaktów z nieznanymi osobami. Często przyczyną problemów jest naiwność i łatwowierność młodego człowieka. Szczególnie zaakcentowano potrzebę nieufności wobec nieznajomych. Dzieci dowiedziały się, aby podczas nieobecności opiekunów w domu nie otwierały drzwi obcym, a nawet znajomym. Uczniów poinformowaliśmy również o bezwzględnym zakazie przyjmowania od obcych prezentów i słodyczy, oddalania się z osobą obcą, wsiadania do pojazdów kierowanych przez obce osoby. Dlatego też niezbędne jest wyrobienie w dziecku odruchu nieufności wobec osób nieznajomych, teraz szczególnie, bo wakacje już wkrótce.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej