"Bezpiecznym być" - na drodze

Bezpieczeństwo, to pojęcie ogólne. Można mówić o osobistym bezpieczeństwie - w domu, na drodze, nad wodą, czy też w Internecie.

Strażnicy miejscy odwiedzili SP nr 107, by uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, co to znaczy być bezpiecznym. Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. W ramach cyklu pogadanek, tym razem rozmawiano z na temat "Bezpiecznej drogi do szkoły".

Wiedza o drogowych zagrożeniach oraz umiejętność bezpiecznego poruszania się na drodze, w połączeniu ze znajomością zasad i przepisów drogowych, skutkuje zmniejszeniem liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.

Celem spotkania było:

- poszerzenie wiedzy uczniów na temat bezpiecznego poruszania się po drogach,

- uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu bawienia się w miejscach niedozwolonych,

- utrwalenie w świadomości dzieci konieczności noszenia znaczków odblaskowych,

Celem spotkania było również przypomnienie podstawowych zasad ruchu drogowego. Uczniowie mogli zapoznać się z oznakowaniem "przejściem dla pieszych", sygnalizatorem świetlnym oraz znakami drogowymi dotyczącymi pieszych. Przypomniano o zasadzie przechodzenia przez jezdnię zanim przejdziesz na drugą stronę - rozejrzyj się w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo - jeśli droga wolna - możesz przejść".

Przypomniano również o telefonie alarmowym 112 i zasadach wzywania pomocy.

Na koniec zajęć, uczniowie otrzymali odblaski mogące wspomóc ich bezpieczeństwo.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej