Zespół profilaktyki

Bezpiecznym być - to pojęcie ogólne. Można mówić o bezpieczeństwie w domu, na drodze, czy w Internecie. Bezpieczeństwo jest  jedną z podstawowych potrzeb człowieka, jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia.

Strażnicy miejscy odwiedzili uczniów Szkół Podstawowych nr 101 i nr 107, by mieli okazję dowiedzieć się, co to znaczy "być bezpiecznym". Tym razem rozmawiano na temat bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym.

Wiedza o drogowych zagrożeniach oraz umiejętność bezpiecznego poruszania się na drodze, w połączeniu ze znajomością zasad i podstawowych przepisów drogowych, skutkuje zmniejszeniem liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.

Celem spotkania było:

- poszerzenie wiedzy uczniów na temat bezpiecznego poruszania się po drogach

- uświadomienie o konieczności przestrzegania zakazu bawienia się w miejscach niedozwolonych

- utrwalenie w świadomości dzieci wymogu noszenia znaczków odblaskowych

Celem spotkania było również przypomnienie podstawowych zasad ruchu drogowego. Dzieci mogły zapoznać się ze znaczeniem oznakowania "przejścia dla pieszych" oraz sygnałów świetlnych i znaków drogowych dla bezpieczeństwa pieszych. Przypomniano o najważniejszych zasadach przechodzenia przez jezdnię: "zanim przejdziesz na drugą stronę, rozejrzyj się w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo - droga wolna, można przejść".

Na koniec spotkania przekazano dzieciom odblaski, dla poprawy ich bezpieczeństwa.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej