Zespół profilaktyki

Bezpiecznym być, to pojęcie ogólne. Można rozmawiać o bezpieczeństwie: w domu, na drodze, czy w Internecie. Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia.

Miejscy strażnicy odwiedzili uczniów w Zespole Szkół Specjalnych nr 105. Uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć się co to znaczy "być bezpiecznym". Tym razem funkcjonariusze zaproponowali temat "Bezpiecznej drogi do szkoły".

Wiedza o drogowych zagrożeniach oraz umiejętność bezpiecznego poruszania się na drodze, w połączeniu ze znajomością zasad i przepisów drogowych, skutkuje zmniejszeniem liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.

Celem spotkania było:

- poszerzenie wiedzy uczniów na temat bezpiecznego poruszania się po drogach

- uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu przebywania w miejscach niedozwolonych

- utrwalenie w świadomości dzieci konieczności noszenia znaczków odblaskowych

Celem spotkania było również omówienie podstawowych zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych. Dzieci mogły zapoznać się z oznakowaniem przejścia dla pieszych, sygnalizatorem świetlnym, oraz znakami drogowymi dla pieszych.

Na koniec spotkania uczestnicy otrzymali przydatne odblaski.

IS, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej