"Bezpiecznym być" - na drodze

"Bezpiecznym być", to pojęcie ogólne. Można mówić o bezpieczeństwie w domu, na drodze, czy w Internecie. Strażnicy Miejscy odwiedzili dzieci w Zespole Szkół nr 105. Uczniowie szkoły mieli okazję dowiedzieć się, co to znaczy "być bezpiecznym". Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, natomiast jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Wiodącym tematem spotkania była "Bezpieczna droga do szkoły". Wiedza o drogowych zagrożeniach oraz umiejętność bezpiecznego poruszania się po drodze, w połączeniu ze znajomością zasad i przepisów drogowych, decyduje o zmniejszeniu liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.

Celem spotkania było:

- poszerzenie wiedzy uczniów na temat bezpiecznego poruszania się po drogach

- uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu bawienia się w miejscach niedozwolonych

- utrwalenie w świadomości dzieci konieczności noszenia znaczków odblaskowych.

Celem spotkania było również przypomnienie znaczenia elementów infrastruktury drogowej dla bezpieczeństwa pieszych. Uczniowie mogli zapoznać się z oznakowaniem "przejścia dla pieszych", sygnalizatorem świetlnym, oraz znakami drogowymi.

Na koniec spotkania przekazano kamizelki oraz opaski odblaskowe.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej