Zespół profilaktyki

Co roku, każdy z nas produkuje ok. 300 kg odpadów. Śmieci opróżniane z naszych domowych koszy nie znikają bezpowrotnie. 70% zawartości naszych koszy, to surowce wtórne, które możemy ponownie przetworzyć, czyli poddać recyklingowi. Recykling odpadów pozwala odzyskać olbrzymie ilości cennych surowców.

Miejscy strażnicy odwiedzili uczniów w Zespole Szkół nr 105, aby im przekazać informacje dotyczące segregacji śmieci. Objaśniono, że segregacja to nic innego, jak zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych odpowiednimi kolorami pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów, z jakich zostały wyprodukowane. Aby zobrazować dzieciom omawiane zagadnienia, użyliśmy między innymi miniaturowych pojemników, do których uczniowie ćwiczebnie wrzucali odpowiednie odpady. Dzięki tej zabawie mogli zauważyć, że najlepszym rozwiązaniem, jakie sami powinniśmy stosować, jest segregacja odpadów już w naszych domach oraz, jakie są z tego korzyści. Przykładem może być makulatura, którą wrzucamy do pojemnika niebieskiego. Tona jej pozwala zaoszczędzić 17 dużych drzew, które są naszymi "zielonymi płucami".

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej