Zespół profilaktyki

Kolejne spotkanie z uczniami Zespołu Szkół nr 105 zostało poświęcone koniecznej dbałości o naturalne środowisko. Co roku każdy z nas produkuje ok. 300 kg odpadów. Śmieci opróżniane z naszych domowych koszy nie znikają bezpowrotnie. 70% ich zawartości, to surowce wtórne, które można ponownie przetworzyć, czyli poddać recyklingowi. Recykling odpadów pozwala odzyskać olbrzymie ilości surowców, które mogą być ponownie wykorzystane do wytworzenia gotowych wyrobów.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej przekazali informacje dotyczące zasad segregacji odpadów. Objaśniono, że segregacja, to nic innego, jak zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych (odpowiednimi kolorami) pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów, z jakich zostały wyprodukowane. Dla zilustrowania omawianych zagadnień użyto między innymi miniaturowych pojemników, do których uczniowie wraz z inspektorem Wartusiem wrzucali odpowiednie odpady. Najwłaściwszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie segregacji odpadów już w naszych domach, aby uzyskać wymienione korzyści. Przykładem może być makulatura, którą wrzucamy do niebieskiego pojemnika, której przetworzenie jednej tony pozwala zaoszczędzić 17 drzew.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej