Zespół profilaktyki

"Bezpiecznym być", to pojęcie ogólne, ale zarazem hasło przewodnie projektu profilaktycznego. Można mówić o bezpieczeństwie w domu, na drodze, czy w internecie.

Strażnicy odwiedzili dzieci w Zespole Szkół Specjalnych nr 102, by porozmawiać na temat zagrożeń internetowych. Zajęcia miały na celu pogłębienie świadomości uczniów o potencjalnych zagrożeniach płynących z sieci. Wskazano zagrożenia, omówiono formy cyberprzemocy oraz jej aspekty prawne. Przedstawiono niewłaściwe i szkodliwe treści, z jakimi dzieci mogą zetknąć się w internecie. Również uświadomiono dzieciom, że nierozważnie przez nich podejmowane działania w sieci, mogą mieć dla nich przykre konsekwencje. Zapoznano uczniów, ze stworzonym bezpośrednio dla nich, dziecięcym telefonem zaufania 116111 i możliwościami jego wykorzystania w trudnych sytuacjach, jakie mogą napotkać na swej drodze, oczywiście także w internecie. Uczniom starano się uzmysłowić, że to co "wrzucą do sieci" zostaje tam na zawsze i może zostać przeciwko nim wykorzystane.

Na koniec spotkania przekazano uczestnikom kamizelki odblaskowe.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej