Zespół profilaktyki

"Bezpiecznym być", to pojęcie ogólne, ale zarazem hasło przewodnie projektu profilaktycznego. Można mówić o bezpieczeństwie w domu, na drodze, czy w internecie.

Strażnicy miejscy odwiedzili dzieci w Zespole Szkół Specjalnych nr 103. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, co to znaczy "być bezpiecznym". Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Strażniczka wraz z inspektorem Wartusiem rozmawiała z uczniami na temat bezpiecznej drogi do szkoły.

Wiedza o drogowych zagrożeniach oraz umiejętność bezpiecznego poruszania się na drodze, w połączeniu ze znajomością zasad i podstawowych przepisów drogowych, skutkuje zmniejszeniem liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.

Celem spotkania było:
- poszerzenie wiedzy uczniów na temat bezpiecznego poruszania się po drogach,
- uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu bawienia się w miejscach niedozwolonych,
- utrwalenie w świadomości dzieci konieczności noszenia znaczków odblaskowych.

Uczniowie mogli zapoznać się z oznakowaniem "przejścia dla pieszych", sygnałami świetlnymi oraz znakami drogowymi dla pieszych. Przypomniano o najważniejszych zasadach przechodzenia na drugą stronę jezdni: Zanim przejdziesz na drugą stronę - rozejrzyj się w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo - droga wolna, można przejść".

Na koniec spotkania, uczestnicy otrzymali od Wartusia kamizelki odblaskowe.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej