"Bezpiecznym być",

to profilaktyczny projekt SMMP adresowany do uczniów szkół specjalnych, obejmujący wiele modułów tematycznych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Bezpiecznym być, to pojęcie ogólne. Można mówić o bezpieczeństwie w domu, na drodze, w podróży, podczas wakacji, zimowych zabaw, czy też w Internecie. Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia.

Strażnicy Miejscy odwiedzili uczniów w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 z cyklem pogadanek dotyczących bezpiecznych zachowań oraz zasadach postępowania, by uniknąć możliwych zagrożeń w wielu sytuacjach.

Na drodze

Wiedza o drogowych zagrożeniach oraz umiejętność bezpiecznego poruszania się na drodze, w połączeniu ze znajomością zasad i podstawowych przepisów drogowych, skutkuje zmniejszeniem liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Celem spotkania było przypomnienie przepisów dotyczących ruchu pieszych. Przedstawiono oznakowanie "przejścia dla pieszych", sygnały świetlne, a także znaki drogowe ważne dla pieszych. Na koniec spotkania przekazano odblaski, wskazując na obowiązek ich stosowania po zmroku na drodze.

W Internecie

Zajęcia miały na celu pogłębienie świadomości o potencjalnych zagrożeniach płynących z sieci. Wskazano na formy cyberprzemocy, niewłaściwe i szkodliwe dla młodych internautów treści, z jakimi mogą zetknąć się w Internecie. Poinformowano uczniów o odpowiedzialności za podejmowane w sieci działania, w przypadku naruszenia norm i zasad, autor może ponieść surowe konsekwencje. Zapoznano uczniów ze stworzonym bezpośrednio dla nich dziecięcym telefonem zaufania i możliwościami skorzystania z niego w trudnych sytuacjach, także w Internecie. Przekazano uczniom informację, że to co "wrzucą" do sieci pozostaje tam na zawsze i może zostać przeciwko nim wykorzystane.

W domu

Często przyczyną problemów jest naiwność i łatwowierność młodego człowieka. Szczególnie zaakcentowano potrzebę ograniczonego zaufania wobec nieznajomych osób. Dzieci dowiedziały się, aby podczas nieobecności opiekunów w domu, nie otwierały drzwi obcym, a nawet znajomym. Informowano również o bezwzględnym zakazie przyjmowania od obcych prezentów, słodyczy, oddalania się z tą osobą, wsiadania do pojazdów kierowanych przez obce osoby. Niezbędnym jest wyrobienie w dziecku odruchu nieufności wobec osób nieznajomych, pomocnymi w tym zakresie są również spotkania ze strażnikami Zespołu Profilaktyki SMMP.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej