Zespół profilaktyki

Miejscy strażnicy odwiedzili Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, co to znaczy "być bezpiecznym". Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Funkcjonariusze spotkali się z uczniami, by porozmawiać, między innymi, na temat "Bezpiecznej drogi do szkoły".

Wiedza o drogowych zagrożeniach oraz umiejętność bezpiecznego poruszania się na drodze, w połączeniu ze znajomością zasad i podstawowych przepisów drogowych, skutkuje zmniejszeniem liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.

Celem spotkania było:

- poszerzenie wiedzy uczniów na temat bezpiecznego poruszania się po drogach,

- uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu bawienia się w miejscach niedozwolonych,

- utrwalenie w świadomości dzieci konieczności noszenia znaczków odblaskowych.

Celem spotkania było również przypomnienie podstawowych zasad ruchu drogowego. Dzieci mogły zapoznać się z przejściem dla pieszych, sygnalizatorem świetlnym oraz znakami drogowymi. Przypomniano o najważniejszych zasadach przechodzenia na drugą stronę: "zanim przejdziesz na drugą stronę - rozejrzyj się w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo". Na koniec spotkania przekazano elementy odblaskowe.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej