Bezpieczny uczeń w szkole.

W ramach działań profilaktycznych, funkcjonariusze Straży Miejskiej odwiedzili uczniów SP nr 46, gdzie poinformowano uczniów o podstawach szkolnego bezpieczeństwa. Celem spotkania było kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań w szkole, bez agresji i przemocy rówieśniczej. 

Przypomnieliśmy im o najważniejszych zasadach:

- przestrzegaj regulaminu szkoły oraz szkolnych zasad bezpieczeństwa

- w czasie przerw stosuj się do ustalonych reguł

- dbaj o wspólną własność

- nie używaj słów wulgarnych

- nie wychodź poza teren szkoły w czasie przerw w lekcjach

- nie przynoś niebezpiecznych przedmiotów, używek

- nie bij, nie prowokuj do agresywnych zachowań

- informuje nauczycieli o wszystkich sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu

- szanuj każdą osobę w szkole, mówmy NIE wszelkim przejawom przemocy

Na koniec spotkania przekazano uczniom plakaty, by przypominały o tych ważnych, omawianych zasadach.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej