Bezpieczny uczeń w szkole.

W ramach działań profilaktycznych, miejscy strażnicy odwiedzili uczniów w SP nr 85, których poinformowali o elementarnych zasadach szkolnego bezpieczeństwa. Celem spotkania było kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań w szkole, bez agresji i przemocy rówieśniczej. 

Funkcjonariusze przypomnieli uczniom o konieczności stosowania najważniejszych zasad:

- przestrzegaj regulaminu szkoły oraz szkolnych zasad bezpieczeństwa

- w czasie przerw przestrzegaj ustalonych reguł zachowania się

- dbaj o wspólną własność

- nie używaj słów wulgarnych

- nie wychodź poza teren szkoły w czasie lekcyjnych przerw

- nie przynoś niebezpiecznych przedmiotów, używek

- nie bij, nie prowokuj do agresywnych zachowań

- informuj nauczycieli o wszystkich sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu

- szanuj każdą osobę w szkole, mów "NIE" wszelkim rodzajom przemocy

Na koniec spotkania przekazano plakaty, aby w widocznych miejscach przypominały o omawianych zasadach.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej