Zespół profilaktyki

Miejskie strażniczki i funkcjonariusze KP Poznań-Stare Miasto wspólnie kontynuują działania profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych. W SP nr 82 oraz ZSMS nr 2 (SP nr 13) zorganizowano zajęcia z zakresu bezpieczeństwa na drodze oraz w kontaktach z osobą obcą, w których uczestniczyli uczniowie różnych grup wiekowych. Omówiono prawidłowe przechodzenie przez jezdnię, zarówno z sygnalizacją świetlną, jak i bez. Funkcjonariusze uświadamiali, jak ważnym dla bezpieczeństwa pieszych jest noszenie elementów odblaskowych. Apelowano, aby rodzicom przypominać o konieczności używania podczas jazdy fotelików dla dzieci oraz pasów bezpieczeństwa przez dorosłych. Ponadto dzieci uczono powiedzenia "gdy mnie obcy czymś częstuje - mówię grzecznie NIE!, dziękuję", niezbędnego w sytuacjach propozycji składanych przez nieznane osoby. Przypomniane zostały numery telefonów alarmowych oraz zasady wzywania pomocy. Na zakończenie spotkań przekazano odblaski oraz książeczki edukacyjne.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej