Zespół profilaktyki

Miejskie strażniczki wspólnie z policjantką z Komisariatu Policji Poznań-Stare Miasto chcą dotrzeć do jak największej grupy osób starszych. W rejonie śródmieścia przeprowadzono działania profilaktyczne, nawiązujące przede wszystkim do bezpiecznych zachowań w życiu codziennym. Działania są związane z nasilającymi się oszustwami i agresją wobec osób starszych oraz zapotrzebowaniem na informacje dotyczące radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu, zdrowiu. Apelowano o zachowanie ostrożności, szczególnie w okresie przedświątecznym, gdy jest zwiększone zainteresowanie zakupami, natężenie ruchu podróżnych, by nie stać się ofiarą kradzieży kieszonkowej. Napotkane osoby otrzymały broszurę informacyjną "Seniorze-Pamiętaj!" przygotowaną przez strażników i policjantów.

MSz, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej