Bezpieczny rowerzysta

Rower, to jeden z najpopularniejszych pojazdów. Liczba zwolenników jazdy na rowerze stale rośnie, ale pamiętać trzeba, że każdy rowerzysta jest uczestnikiem ruchu i obowiązują go przepisy dotyczące ruchu drogowego, do których jest zobowiązany się stosować. Strażnicy Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Poznania przez okres wakacji prowadzą profilaktyczne działania "Bezpieczny rowerzysta". Ich głównym celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa kierujących rowerami, eliminowanie zagrożeń dla ruchu pieszych i kierowców pojazdów oraz zmniejszenie liczby zdarzeń z udziałem rowerzystów. Podczas tych działań, oprócz wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, przekazywane są odblaski oraz mapy rowerowe z poradnikiem rowerzysty.

JK, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej