"Bezpieczny przedszkolak" - na drodze

Strażniczka miejska kontynuuje spotkania z dziećmi w zaprzyjaźnionych przedszkolach. Tym razem odwiedziła dzieci w Przedszkolu nr 155, by przypomnieć o bezpiecznym uczestniczeniu w ruchu na drodze. Co prawda przedszkolaki nie mogą samodzielnie korzystać z dróg, niemniej powinny poznawać zasady zachowań obowiązujące pieszych. Funkcjonariuszka przybliżyła dzieciom znaczenie znaków i sygnalizacji drogowej dla bezpieczeństwa pieszych. Wspólnie omówiono sposób oceny sytuacji na drodze i wymagane postępowanie pieszych zamierzających przejść na drugą stronę jezdni. Wspólnie przypomniano o o zasadach bezpieczeństwa podczas wycieczek i spacerów poza przedszkolem. Na podsumowanie omawianych zagadnień, ustalono złote zasady postępowania, także w drodze do przedszkola (z opiekunem!):

- nie chodzimy na skróty

- jeśli nie ma chodnika, zawsze chodzimy po lewym poboczu drogi

- przez jezdnię przechodzimy w miejscach widocznych, do tego wyznaczonych, najlepiej z sygnalizacją świetlną

- nigdy nie przebiegamy przez jezdnię

- po zmroku, na drodze zawsze nosimy elementy odblaskowe widoczne dla nadjeżdżających kierowców

Pogadanki zilustrowano edukacyjnymi filmami, dla skuteczniejszego przyswojenia omawianych zagadnień.

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej