"Bezpieczny pieszy - Uwaga Covid 19!"

Stan epidemii nakłada na miejskich strażników dodatkowe zadania, podyktowane troską o życie i zdrowie ludzi. Dlatego strażniczki z Zespołu Profilaktyki przeprowadziły działania profilaktyczne, których zasadniczym celem było przypomnienie przechodniom o konieczności przestrzegania obowiązujących zaleceń oraz bezpieczeństwie na drodze. Pomimo zaangażowania w walkę z Covid 19, Straż Miejska wciąż realizuje swoje dotychczasowe obowiązki, również w zakresie innych przedsięwzięć profilaktycznych adresowanych do mieszkańców.

Każdy pieszy musi pamiętać, że jesień i zima, to niebezpieczny czas dla wszystkich użytkowników dróg. Jak wskazują policyjne statystyki, najwięcej wypadków z udziałem pieszych zdarza się właśnie o tej porze roku. Zmienne warunki atmosferyczne, intensywne opady deszczu, śniegu, mgła, porywisty wiatr oraz szybko zapadający zmierzch utrudniają dostrzeżenie pieszego poruszającego się po drodze - o czym nie wszyscy pamiętają!

ACD, AS, MS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej