Zespół profilaktyki

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej oraz KP Poznań-Nowe Miasto spotkali się na zajęciach online z uczniami Szkoły Podstawowej nr 59. Pogadanki dotyczyły niebezpieczeństw czyhających na użytkowników sieci. Omówiono aspekty prawne związane z odpowiedzialnością prawną, na przykładach najważniejszych i najczęściej występujących form przemocy internetowej. Poruszono również problem przeciwdziałania zagrożeniom, jakie mogą czekać na dzieci w internetowej przestrzeni. Miało to na celu zwrócenie uwagi młodego człowieka na fakt, że zagrożenia występujące w realu, mogą również zaistnieć w świecie wirtualnym oraz, że również tam obowiązują przepisy prawa.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej