Zespół profilaktyki

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej przeprowadzili online zajęcia z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6. Ich celem było przekazanie uczniom informacji odnośnie bezpieczeństwa w sieci internetowej. Miało również na celu pogłębienie świadomości o potencjalnych zagrożeniach mogących płynąć z sieci. Wskazano zagrożenia i formy cyberprzemocy. Poruszono również problem przeciwdziałania zagrożeniom, jakie czekają na dzieci w internetowej przestrzeni. Przedstawiono niewłaściwe i szkodliwe treści, z jakimi mogą zetknąć się w Internecie. Uczniom przedstawiono również działania, jakie mogą sami podejmować, a które mogą mieć dla nich przykre konsekwencje. Uczniom staraliśmy się przekazać, iż to co "wrzucą do sieci" zostaje tam na zawsze i może zostać wykorzystane przeciwko nim w każdej chwili. Na przykładach najważniejszych i najczęściej występujących form przemocy internetowej omówiono aspekty związane z odpowiedzialnością prawną. Poruszono również problem przeciwdziałania zagrożeniom, jakie czekają na dzieci w internetowej przestrzeni. Zapoznano ich ze stworzonym bezpośrednio dla nich "dziecięcym telefonem zaufania" i możliwościami skorzystania w trudnych sytuacjach, jakie mogą napotkać na swej drodze, także w Internecie.

Finalnie, zwrócono uwagę młodych ludzi na fakt, że zagrożenia występujące w realu mogą zaistnieć również w świecie wirtualnym oraz, że również tam obowiązują przepisy prawa.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej