Bezpieczny i świadomy senior!

Strażniczki miejskie gościły z profilaktyką w Klubie Seniora 82. Głównym tematem spotkania było "Osobiste bezpieczeństwo seniorów", ale nie tylko. Seniorom przypomniano zachowania i różne formy postępowania osób, które działając "na wnuczka", "na akwizytora" lub podszywając się pod przedstawicieli instytucji lub zawodów zaufania publicznego, np. policjant, ZUS, MOPR próbują okraść osoby starsze. Przypominano o koniecznej ostrożności w pojazdach komunikacji publicznej, na targowiskach, aby nie stać się ofiarą kradzieży kieszonkowej.

Poruszono kwestie bezpieczeństwa w ruchu drogowym seniorów, jako pieszych, rowerzystów, kierujących pojazdami mechanicznymi, ale również będących pasażerami, szczególnie pojazdów komunikacji zbiorowej. Przypomniano pieszym także o zapewnieniu widoczności dla kierujących pojazdami, choćby przez kontrastujący z tłem drogi ubiór, a po zmroku poza obszarem zabudowanym obowiązkowo przez stosowanie odblasków.

Na zakończenie spotkania seniorzy otrzymali broszurki informacyjne i odblaskowe opaski.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej