Zespół profilaktyki

Przedstawiciele Straży Miejskiej, mając na względzie poprawę bezpieczeństwa i porządku, kontynuują spotkania ze społecznością lokalną. W ramach projektu "Bezpieczny senior" odwiedzili seniorów w Klubie "Pogoda Ducha". Przybyli goście omówili zakres zagrożeń dotyczących seniorów oraz sposoby ich uniknięcia. Omawiano sprawy związane z zagrożeniami występującymi w życiu codziennym w przestrzeni publicznej: na ulicy, w pojazdach komunikacji publicznej, w placówkach handlowych, w sieci. Uczestnikom spotkania, jako ostrzeżenie, przedstawiono sposoby działania sprawców oraz okoliczności zdarzeń (również w wirtualnym świecie), w których pokrzywdzonymi najczęściej zostają seniorzy. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność zachowania ostrożności w kontaktach z przedstawicielami instytucji, firm oferujących pomoc, usługi w domu. Brak należytej ostrożności w kontaktach personalnych i rezygnacja ze wsparcia zaufanej osoby, często są przyczyną utraty dużej gotówki.

Na zakończenie spotkania seniorzy zostali obdarowani pudełkami na dozowanie lekarstw, etui ochronnym na kartę magnetyczną oraz zaślepkami na laptopowe kamerki.

AS, MS, KK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej