Zespół profilaktyki

Strażniczka miejska z Zespołu Profilaktyki uczestniczyła w cyklu spotkań z najmłodszymi uczniami Szkoły Podstawowej nr 89 im. K. K Baczyńskiego. Tematem wiodącym pogadanek było bezpieczne uczestniczenie w ruchu drogowym. Funkcjonariuszka, częściowo w formie zabawy, przekazała dzieciom najważniejsze informacje dotyczące bezpiecznych zachowań oraz umiejętności bezpiecznego poruszania się na drodze. Doskonalenie znajomości zasad i przepisów drogowych powinno w przyszłości zaowocować poprawą bezpieczeństwa pieszych, ograniczeniem powodowanych przez nich zagrożeń i zdarzeń w ruchu drogowym.

Funkcjonariuszka wraz z dziećmi ustaliła "złote zasady" bezpiecznego pieszego:

- nie chodzimy na skróty

- jeśli nie ma chodnika, zawsze chodzimy po lewym poboczu drogi

- przez jezdnię przechodzimy w miejscach widocznych, do tego wyznaczonych, najlepiej z sygnalizacją świetlną

- nigdy nie możemy przebiegać przez jezdnię

- po zmroku na drodze zawsze nosimy elementy odblaskowe, widoczne dla kierowców nadjeżdżających pojazdów, umieszczone na zewnętrznych częściach ubioru

Dzieci miały możliwość poznania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej dla pieszych, dla pojazdów oraz ich znaczenia dla bezpieczeństwa uczestniczących w ruchu drogowym.

Dla utrwalenia i zapamiętania przez dzieci omawianych zagadnień, wyświetlono filmy ilustrujące bezpieczeństwo pieszych na drodze. Na koniec zajęć każdy uczeń otrzymał elementy odblaskowe.

ACD

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej