Bezpiecznie z "kartą rowerową"

W Szkole Podstawowej nr 84 odbył się praktyczny egzamin na kartę rowerową, do którego przystąpili uczniowie, którzy w ubiegłym roku szkolnym ze względu na obostrzenia epidemiologiczne nie mieli możliwości w nim uczestniczyć. Warunkiem koniecznym do otrzymania karty rowerowej, jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Egzamin teoretyczny obejmował zagadnienia z zakresu wiedzy o przepisach ruchu drogowego, znajomości znaczenia znaków i sygnałów drogowych oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Wynik został uznany za pozytywny, gdy osoba zdająca egzamin (w formie testu) odpowiedziała prawidłowo na co najmniej 20 pytań. Egzamin praktyczny natomiast dotyczył "rowerowej" wiedzy technicznej oraz umiejętności jazdy rowerem na placu manewrowym, z zachowaniem zasad ruchu drogowego.

Egzaminy przeprowadzili nauczyciele wychowania komunikacyjnego przy wsparciu strażniczek z Zespołu Profilaktyki.

Uczniom, którzy zdali egzamin, wraz z życzeniami bezpiecznej jazdy, przekazano elementy odblaskowe oraz "Kieszonkowy kodeks rowerzysty", wydany staraniem poznańskiego WORD'u.

JK, EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej