Bezpiecznie z "kartą rowerową"

Uczniowie piątych klas Szkoły Podstawowej nr 5 przystąpili do ostatniego etapu egzaminu na kartę rowerową - części praktycznej. Wcześniejszy egzamin teoretyczny obejmował sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczniowie musieli także wykazać się znajomością budowy i wyposażenia roweru oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Pozytywne zaliczenie testu z teorii było warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego, podczas którego uczniowie musieli wykazać się zarówno sprawnością fizyczną, jak i umiejętnością stosowania przepisów i zasad ruchu drogowego. Egzamin praktyczny przeprowadziła nauczycielka wychowania komunikacyjnego przy wsparciu strażników z Zespołu Profilaktyki. Warto dodać, że przebieg egzaminu uważnie obserwowała przedstawicielka WORD'u, a po egzaminie każdy uczestnik otrzymał odblaskową opaskę.
Przypominamy że po zmianie przepisów ruchu drogowego, karta rowerowa upoważnia młodzież do poruszania się po drogach publicznych również hulajnogą elektryczną.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którym udało się pomyślnie zdać swój pierwszy w życiu egzamin uprawniający do poruszania się po drogach. A następny egzamin, to już w WORD'zie "na prawo jazdy"...

zawsze warto zajrzeć do poniższych przepisów

życzymy bezpiecznej drogi!

JK, IS, PT

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej