Zespół profilaktyki

Rozwój miast spowodował szereg niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym, gdzie dzikie zwierzęta pierwotnie występowały. Bliskie spotkania z mieszkańcami lasów zdarzają się coraz częściej. Niektóre zwierzęta między innymi dziki w poszukiwaniu jedzenia zapuszczają się do miast. Karmienie dzikich zwierząt jest zabronione, ponieważ one szybko przyzwyczajają się do otrzymywania łatwego pożywienia i mogą zatracać umiejętność zdobywania pokarmu w naturalny sposób.

Jeżeli spotkamy takie zwierzę na swojej drodze, to należy zachować spokój. Pod żadnym pozorem nie wolno dotykać i głaskać młodych osobników. Kiedy dzik przebywa z małymi lub jest ranny, może poczuć się zagrożony i zaatakować człowieka. Należy spokojnie oddalić się od zwierzęcia. Nie wolno go niepokoić. Nie wolno również uciekać, gdyż takie zachowanie może sprowokować zwierzę do ataku.

Z uwagi na zauważalną obecność dzików w Poznaniu, strażnicy z Zespołu Profilaktyki wspólnie z przedstawicielami Działu Edukacji i Promocji poznańskiego Ogrodu Zoologicznego uczestniczą w spotkaniach z kolonistami, aby poprzez edukację, przyczynić się do poprawy ich bezpieczeństwa. Celem wspólnych działań pod nazwą jest  wzmacnianie świadomości dzieci w bezpiecznym postępowaniu ze zwierzętami, rozważnym zachowaniu się wobec zwierząt żyjących na wolności. Takie spotkania wpływają na nabywanie przez dzieci umiejętności obiektywnej oceny stanu rzeczy w przypadku spotkania dzikiego zwierzęcia np. dzika.

Spotkania z dziećmi odwiedzającymi poznańskie ZOO będą realizowane do końca wakacji.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej