Zespół profilaktyki

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej, odwiedzili uczniów w ZSS nr 105 oraz SP nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi.

W czasie spotkań omówiono wiele zasad postępowania, którymi należy się kierować, aby być bezpiecznym. Należy unikać pewnych miejsc podczas zimowych zabaw i odróżnić miejsca bezpieczne od niebezpiecznych. Dlaczego w okresie zimowym tak ważne są znaki odblaskowe, które nosimy w widocznym miejscu? Dlaczego należy unikać zamarzniętych, naturalnych zbiorników wodnych?

Odpowiedziano na zadane pytania, dlaczego i w jaki sposób, podczas zimowych zabaw, należy zachować ostrożność? Im wcześniej dzieci poznają odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z bezpieczeństwem, tym łatwiej im będzie ocenić realne zagrożenia, które mogą występować. Dzieci otrzymały elementy odblaskowe, by dzięki nim były bardziej widoczne na drodze w zimowych warunkach, gdy zmrok nadchodzi bardzo wcześnie. 

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej