Zespół profilaktyki

Strażniczki z Zespołu Profilaktyki SMMP kontynuują spotkania na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz bezpieczeństwa w kontakcie z "obcym". Tym razem spotkały się z uczniami w Szkole Podstawowej nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi oraz w Szkole Podstawowej nr 82. Funkcjonariuszki zaczęły pogadanki od wspólnego zdefiniowania i wykazania różnic między światem wirtualnym a rzeczywistością. Przedstawiły niewłaściwe i szkodliwe treści, z jakimi dzieci mogą zetknąć się w Internecie, sygnalizowały również o zagrożeniach w korespondowaniu z nieznaną osobą. Wskazały rodzaje i źródła zagrożeń, omówiły formy cyberprzemocy oraz jej aspekty prawne. Najmłodszym wielokrotnie akcentowano o konieczności przestrzegania zasady ograniczonego zaufania w kontakcie z osobą obcą. Było mnóstwo pytań i wyczerpujących odpowiedzi. Zainteresowanie uczniów tematyką rokuje nadzieję, że będzie kontynuowana, na rzecz ich bezpieczeństwa, zarówno w szkole, a przede wszystkim w domu.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej