Bezpiecznie w sieci!

W Dziecięcym Szpitalu im. B. Krysiewicza kontynuowane są online profilaktyczne spotkania z pacjentami. Kolejne zajęcia zostały poświęcone tematyce cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci. Strażniczki, uczniom przyszpitalnej szkoły, zwróciły uwagę na zagrożenia prywatności w sieci oraz na problem uzależnienia od Internetu. Wyświetlono filmy ukazujące omawiane problemy, a także wskazano na możliwości uzyskania pomocy w trudnych sytuacjach. Spotkania mają na celu uświadomić młodym ludziom, że Internet to ogromna sieć, a w niej mnóstwo różnych ludzi. Apelowano o przestrzeganie zasady ograniczonego zaufania. I nie zawsze należy mieć mnóstwo wirtualnych znajomych (niepoznanych osobiście), np. w grach, czy na portalu społecznościowym. Również przypomniano o obostrzeniach związanych z ochroną przed Covid19: Dystans-Dezynfekcja-Maseczka.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej