Bezpiecznie w sieci

To kolejne, online spotkanie strażniczki z uczniami SP nr 89 dotyczące cyberprzemocy, która niesie za sobą równie zgubne konsekwencje, jak i przemoc ze świata realnego. Złośliwy komentarz, nękanie niechcianymi wiadomościami, publikowanie treści, które mogłyby zostać odebrane jako kompromitujące, często funkcjonujące w kategoriach niewinnego żartu. Bywa, że zaczyna się niewinnie od wypowiedzi w sieci opatrzonej złośliwym, niesprawiedliwym komentarzem, a kończy się działaniami noszącymi znamiona prześladowania.

Jeżeli jesteś świadkiem cyberprzemocy, podobnie jak w przypadku przemocy fizycznej, staraj się nie pozostawać obojętnym. Powiedz o tym swoim rodzicom, opiekunom prawnym, nauczycielce - porozmawiaj na ten temat z pedagogiem lub psychologiem szkolnym. W ten sposób możesz pomóc koleżance, która czuje się bezradna.

Jak zawsze na koniec zajęć, strażniczka przypomniała o restrykcjach sanitarnych związanych z COVID-19.

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej