Zespół profilaktyki

Internet, to nieograniczona skarbnica wiedzy, to narzędzie, za pomocą którego można rozwijać swoje zainteresowania, uczyć się nowych rzeczy, relaksować, czy komunikować z innymi. Niestety, nie wszyscy internauci wykorzystują sieć we właściwy sposób i w oczekiwanym przez wszystkich celu. Zdarza się, że Internet staje się miejscem nadużyć i negatywnych zachowań wobec innych internautów.

Zgodnie z zaproszeniem ze Szkoły Podstawowej nr 84, ceniąc sobie współpracę z placówką, miejska strażniczka z Zespołu Profilaktyki skorzystała z możliwości online spotkania się z uczniami. Tematem zajęć przeprowadzonych dla uczniów klas VI-VIII była "cyberprzemoc", podczas których wykorzystano narzędzia online i materiały przygotowane przez strażników Zespołu Profilaktyki. Przedstawiono zasady korzystania z sieci, jak również możliwe zagrożenia, a także zakres odpowiedzialności w przypadku naruszenia norm prawnych. Podczas zajęć, młodzież wykazała się dużą aktywnością, chętnie włączając się w dyskusję, a także dzieląc się własnymi doświadczeniami.

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej